Jak założyć PKRD

         Oto etapy tworzenia nowego PKRD:

   Każdy kto chce należeć do PKRD powinien odznaczać się miłością do Matki Najświętszej oraz pragnieniem wytrwania w codziennej modlitwie różańcowej i zapałem w zachęcaniu innych do wspólnej modlitwy. Zobowiązanie do codziennego odmawiania różańca, jakie składa nowy członek, nie jest zobowiązaniem na określony czas, ale na całe życie.Oprócz tego każdy stara się również wypełniać program formacyjny PKRD, który opiera się na trzech zasadach: nie ma dnia bez modlitwy, nie ma niedzieli i święta bez Eucharystii, nie ma miesiąca bez spowiedzi św.

  Osoba, która podjęła zobowiązanie do codziennego odmawiania różańca św. i trwa w tym postanowieniu staje się apostołem Matki Najświętszej w swoim środowisku, z odwagą zachęcając do wspólnej modlitwy swoich najbliższych, a także koleżanki     i kolegów z sąsiedztwa lub szkoły.

   Należy poprosić księdza proboszcza lub katechetę o zgodę na powstanie PKRD przy parafii czy też w szkole. Wtedy kapłan, siostra zakonna lub katecheta będą mogli pomóc w tworzeniu Koła.

   Kiedy taką wspólnotę tworzy rodzina to codziennie gromadzi się ona na wspólnej modlitwie różańcowej, natomiast z koleżankami i kolegami można modlić się w szkole przed lekcjami, na przerwie oraz na podwórku lub boisku. Jeżeli członkowie Koła nie mogą codziennie spotykać się na modlitwie to wtedy ustalają sobie godzinę, o której będą odmawiali różaniec tam, gdzie się znajdują, łącząc się duchowoz pozostałymi osobami.

   Często PKRD powstają przy parafiach, jako jedna ze wspólnot. Prowadzone są również przez Biura i Koła Przyjaciół Radia Maryja.

  Ilość osób w jednym Kole nie jest ograniczona. Nie trzeba wymieniać się tajemnicami, tak jak w Różach Różańcowych, ale codziennie kolejno odmawia się tajemnice.

   Ważne, aby każde PKRD miało swojego opiekuna, którym będzie osoba dorosła: kapłan, siostra zakonna, katecheta, rodzic lub inna osoba dorosła. Opiekun ma za zadanie organizowanie spotkań formacyjnych Koła, odbywających się nie rzadziej niż raz w miesiącu. Podczas tych spotkań nie może zabraknąć wspólnej modlitwy różańcowej, rozważania fragmentu Pisma Św., zapoznania członków z treścią objawień Matki Bożej w Fatimie. Oprócz tego powinien być śpiew, zabawa, organizowanie wyjazdów na pielgrzymki i regionalne spotkania PKRD. Również forma spotkań formacyjnych musi być interesująca, dostosowana do wieku członków.

   Gdy Koło jest już utworzone opiekun sporządza listę członków z podanym imieniem, nazwiskiem, adresem, datą urodzenia oraz danymi opiekuna Koła, przesyła na adres: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  bądź przez zakładkę http://www.pkrd.pl/index.php/kontakt  a następnie otrzymuje przesyłkę z legitymacjami oraz potrzebnymi materiałami. W przypadku powiększenia Koła należy jedynie dosłać dane nowych członków.

   Warto podkreślić, że każdy członek, który jako dziecko wpisuje się do PKRD, po osiągnięciu pełnoletniości nie rezygnuje z przynależności do PKRD, ani nie zostaje wykreślony z grona członków. Młody człowiek idąc do innej szkoły, poznając nowe środowisko ma zadanie dalszego apostołowania. Natomiast później wybierając drogę powołania kapłańskiego, zakonnego lub małżeńskiego, zgodnie ze swoim stanem zachęca do modlitwy różańcowej i zakłada PKRD.

Więcej o PKRD dowiesz się:

·      W każdą sobotę o 19:30 z audycji o PKRD emitowanej w Radiu Maryja i Telewizji Trwam

·      Z informatora PKRD „Kropelka Radości”, który ukazuje się w każdym numerze miesięcznika „W naszej rodzinie”

·      Z dodatku dla dzieci „W ogrodzie Maryi”, zamieszczanym raz w miesiącu w „Naszym Dzienniku”

·      Z „Małego Gościa Niedzielnego”, w którym systematycznie ukazują się bieżące informacje